ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

map locationศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวตำบลทาเหนือ

วัดห้วยบงธรรมจาริก

  • 11 มกราคม 2567
  • 115 ครั้ง

ประวัติวัดห้วยบงธรรมจาริก

วัดห้วยบงธรรมจาริก สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๗ โดยพระโชจน์ (ไม่ทราบฉายา) ได้รับคำสั่งจากสำนักงานพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นพระธรรมจาริกรูปแรก เมื่อก่อนไฟฟ้ายังไม่เข้า ชาวบ้านยังนับถือประเพณีดั้งเดิมคือ การนับถือผีสางเทวดา  พระโชจน์ได้ใช้คำสอนทีละนิด จนทำให้ชาวเขาเลื่อมใสในพระพุทธคำสอนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ในการดำเนินการได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ประชาชน ในเขตอำเภอสันกำแพงมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๓ งาน ในขณะนั้น โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายปุ๊ด สมาอ้าย บัดนี้ได้มีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ  ๑๕ ไร่ โดยความเห็นชอบของ อบต. และฝ่ายปกครองตลอดจนศรัทธาประชาชน จนปัจจุบันมีพระทอง  อนาลโย ได้ปฏิบัติงานเป็นที่พึ่งของชาวเขาในการพัฒนาจิตใจ

วัดห้วยบงธรรมจาริกมีพระธรรมจาริกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน ๕ รูปจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
๑. พระโชจน์          ฉายา     (ไม่ทราบฉายา)     พ.ศ.  ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘
๒. พระเอกจิตต์       ฉายา     สุริคุตโต              พ.ศ.  ๒๕๒๙ ? ๒๕๓๐
๓. พระอุทัย            ฉายา    อคุจิตโต              พ.ศ.  ๒๕๓๑ ? ๒๕๓๓
๔.  พระสุชาติ         ฉายา    สิริปัญโญ              พ.ศ.  ๒๕๓๔ ? ๒๕๓๖
๕. พระทอง            ฉายา    อนาลโย               พ.ศ.  ๒๕๓๗ ? ปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาครอบรอยพระพุทธบาท ศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาเล็ก และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระบรมธาตุเจดีย์ ฯลฯ

IMG_3072.jpg

IMG_3074.jpg

IMG_3256.jpg

หลวงพ่อทอง  อนาลโย เจ้าอาวาส วัดห้วยบงธรรมจาริก  


หลวงพ่อทอง  อนาลโย ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยบงธรรมจาริก ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๗ ตามโครงการพระธรรมจาริก  คำสั่งจากสำนักงานพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่ออบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ตอนแรกหลวงพ่อทองตั้งใจจะบวชเพียง ๓ เดือน ด้วยความรักและตั้งใจเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาวัดห้วยบงธรรมจาริกให้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ชาวปกาเกอะญอ) ท่านจึงตัดสินใจไม่สึก และจะขอทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงและอยู่สงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ชาวปกาเกอะญอ) โดยใช้ธรรมะเป็นตัวหล่อหลอมให้เด็กเยาวชน คนในชุมชนเป็นคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ เกิดจิตสำนึก ละอายต่อการทำชั่ว จนสิ้นอายุขัยของหลวงพ่อ

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้วที่หลวงพ่อได้พัฒนาวัดและเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าให้กับชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ชาวปกาเกอะญอ) ซึ่งเดิมนับถือผี หันมานับถือศาสนาพุทธแทนทั้งหมู่บ้าน โดยมีวัดห้วยบงธรรมจาริก เป็นวัดประจำหมู่บ้าน มีรอยพระพุทธบาทสี่รอยดอยขุนบงเป็นที่เคารพสักการะ หลวงพ่อทอง  เล่าให้ฟังว่า ส่วนใหญ่ชาวเขามีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ปลูกผักกินกันแบบพอกินพอใช้ วันปกติจะไปทำงานหาเลี้ยงชีพ แต่ถ้าวันพระชาวเขาส่วนใหญ่จะขับรถมาทำบุญใส่บาตรและฟังพระธรรมเทศนาที่วัดประจำ


๑. เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ขับรถเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๕๑๐ ไปทางถนนลพ.๒๐๓๑ ทางหลวงชนบท กม.0 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ซึ่งเป็นทางเดียวกับไปอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แต่วัดห้วยบงธรรมจาริกจะอยู่เลยขึ้นไปอีก และขับรถผ่านบ้านห้วยทราย อ.แม่ทา จ.ลำพูน ก็จะถึงวัดห้วยบงธรรมจาริก ระยะทาง ๓๓.๓ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓๙ นาที

10488158_312455285587779_104763414064706482_n.jpgดูข้อมูลแผนที่เส้นทางที่ ๑ จากเว็บ google ได้ตามลิงค์นี้ ค่ะ
https://www.google.co.th/maps/dir/18.666929,99.2929864/18.4671312,99.1439306/@18.525086,99.208132,49012m/data=!3m1!1e3!4m3!4m2!1m0!1m0?hl=th


10410367_312456072254367_8226407488714043666_n.jpg๒. เส้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ขับรถไปทางอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ขึ้นดอยสูงทางคดเคี้ยว ระยะทาง ๔๖.๖ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๒ นาที

ดูข้อมูลแผนที่เส้นทางที่ ๒ จากเว็บ google ได้ตามลิงค์นี้ ค่ะ
https://www.google.co.th/maps/dir/18.6652519,99.2946493/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/@18.6655771,99.1277945,48971m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x30da3a7e90bb6f5d:0x98d46270a59b4367!2m2!1d98.9931189!2d18.7877438?hl=th

แชร์สถานที่ท่องเที่ยวนี้ให้เพื่อน: