ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

ประมวลภาพกิจกรรมกองทุน

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ อบต.ทาเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 3/2567)

68 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ทาเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

แชร์ให้เพื่อน: