ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

36 ครั้ง
สามารถแจ้งเบาะแสได้ 4 ช่องทาง
ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.tanue.go.th/
e-mail : saraban_06502302@dal.go.th
เบอร์โทร : 088 2696392

แชร์ให้เพื่อน: