ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

complaintแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ