ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

ประกาศเรียกประชุมสภา

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2567

15 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 35 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: