ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร

140 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 2.วัตถุอันตราย 221 KB. 43
2 1.-รวมกฏหมายเกษตร 5.35 MB. 41

แชร์ให้เพื่อน: