ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

informationข่าวกิจกรรม อบต.ทาเหนือ

โครงการทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2567

  • 8 กรกฎาคม 2567
  • 7 ครั้ง

โครงการทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2567 ณ ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา ฝ่ายปกครอง นักเรียนโรงเรียนทาเหนือวิทยา 

และประชาชนในพื้นที่ตำบลทาเหนือ เข้าร่วมโครงการทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างฝายไว้ชะลอน้ำในห้วยหลอดให้กักเก็บน้ำ

ได้ตลอดทั้งปี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: