ข้อมูล อบต.ทาเหนือ
นายนิกร เต๋จ๊ะแยง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ<br>โทร. 086-1924795

นายนิกร เต๋จ๊ะแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร. 086-1924795

สายตรงนายก

นายพิชัย ศรีดาวเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
โทร.080-2435796

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในพื้้นที่ตำบลทาเหนือ

  • 10 มิถุนายน 2567
  • 10 ครั้ง

เราสามารถป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกได้โดยปฏิบัติดังนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: