จ้างเหมาซ่อมแซมลานอเนกประสงค์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

??ҹ??С??