ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

??ҹ??С??