ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13