จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นจ ๑๕๔๑ เชียงใหม่ ยี่ห้อนิสสันหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97

??ҹ??С??