จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15

??ҹ??С??