องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และกิจกรรมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ศาลาบ้านป่างิ้ว ม.4 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

46
องค์การบริหารส่วนทาเหนือ นำโดยนายนิกร เต๋จ๊ะแยง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทาเหนือ และพนักงาน อบต.ทาเหนือ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565และกิจกรรมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ศาลาหมู่บ้านป่างิ้ว ม.4 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออนเป็นประธานในพิธี