องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ณ ศาลาหมู่บ้านป่างิ้ว ม.4 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

40
วันที่่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารตำบลทาเหนือ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่างิ้ว และชุชนบ้านป่างิ้ว จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ณ ศาลาบ้านป่างิ้ว