ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดเปิดทางน้ำแม่ทาบริเวณหน้าฝายบ้านห้วยยาบ จำนวน 2 จุด โดยการขุดเศษสวะ กำจัดเศษไม้ วัชพืช ปรับเกลี่ยดิน

88