ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯ จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37