โครงการสวมหมวกกันน็อก โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

51
วันที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จัดโครงการสวมหมวกกันน็อก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ