จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กต ชม 4849 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36

??ҹ??С??