โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดบ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

64
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดย นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ, สมาชิกสภา อบต.ทาเหนือ ,ข้าราชการ ,พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยร่วมกันพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่