องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือโดยสำนักปลัดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพและอนามัยแก่ประชาชน

58
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพและอนามัยแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ โดยมี นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้