ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4

??ҹ??С??