ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 83 – 2254 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6

??ҹ??С??