วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้ในการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

33
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง อสม.ตำบลทาเหนือ และผู้นำชุมชนตำบลทาเหนือได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้ในการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลทาเหนือ