วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคฝีดาษลิง

35
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง อสม.ตำบลทาเหนือ และผู้นำชุมชนตำบลทาเหนือได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้ป้องกันโรคฝีดาษลิง ในพื้นที่ตำบลทาเหนือ