ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายหลักหมู่บ้าน หย่อมห้วยวังหลวง บ้านใหม่ดอนแก้วหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23