ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน คสล. ซอย 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22