ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21