ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27

??ҹ??С??