วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นำโดย นายนิกร เต๋จ๊ะแยง ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทาเหนือ จัดประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท.(กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 2)

45