โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมอาชีพตำบลทาเหนือ

41
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางณิกัญญา กันตีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพตำบลทาเหนือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ