ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับคนพิการ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

38
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​อำเภอแม่ออน และพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับคนพิการ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่