จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23

??ҹ??С??