ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกษตรและควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 ราย

37