วันที่ 7 เมษายน 2565 นำทีมโดยนายบุญมิ่ง โปธาจุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาหนือ พร้อมด้วยนางณิกัญญา กันตีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาหนือ ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

68
วันที่ 7 เมษายน 2565 นำทีมโดยนายบุญมิ่ง โปธาจุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาหนือ พร้อมด้วยนางณิกัญญา กันตีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาหนือ ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่