ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประเภทงาน พนักงานขับรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

50

29