ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จำนวน 2 ช่วง สายกลางบ้าน บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75