จ้างซ่อมแซมผิวถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ สาย บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18

??ҹ??С??