จ้างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งฉ ๕๙๘๐ เชียงใหม่ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20

??ҹ??С??