รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ๑. พนักงานขับรถ ๒. นักการภารโรง

357

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ๑. พนักงานขับรถ ๒. นักการภารโรง