ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทาเหนือ หมู่ที่ 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะ

262

ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบไฟฟ้า