ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสวนป่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

394

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านสวนป่า