ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลทาเหนือ (บ้านสวนป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

295

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลทาเหนือ (บ้านสวนป่า)