ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

322

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ป่างิ้ว