ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

333

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน