ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขห 608 เชียงใหม่ ยี่ห้อ ทาทา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

318

ซ่อมรถ