ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

285

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ