ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง (หัวฉีดด้ามปืน) จำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

469

หัวฉีดดับเพลิง