ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

266

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ัอวัสดุโครงการบริการจัดการขยะ