ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของอบต.ทาเหนือ จำนวน 1 คน

387

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข